o Nas


Dyrektor przedszkola mgr Katarzyna Gaudyn

Staż pracy jako nauczyciel 20 lat. Wykształcenie: Studia wyższe jednolite magisterskie, kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna oraz studia podyplomowe z Logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.


Wicedyrektor przedszkola mgr Barbara Wijas

Staż pracy jako nauczyciel 9 lat, wykształcenie: Pedagogika Rewalidacyjna, specjalność: Oligofrenopedagogika - studia 5letnie - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna - studia podyplomowe. Ukończony kurs kwalifikacyjny z zarządzania w oświacie ma KIRE.


mgr Kamila Cieśla

Nauczyciel stażysta. Ukończone studia licencjackie i magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.


mgr Dominika Pietras

Staż pracy z dziećmi 10 lat. Ukończone studia licencjackie na kierunku wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. W trakcie studiów magisterskich z tego samego kierunku na uczelni im. Bogdana Jańskiego w Krakowie.


mgr Teresa Pietrzyk

Staż pracy jako nauczyciel 5 lat. Ukończone studia magisterskie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia podyplomowe z Terapii Integracji Sensorycznej ukończone na KIRE. Ukończone szkolenie nadające tytuł Terapeuty Ręki.


mgr Danuta Krawczyk

Staż pracy jako nauczyciel 36 lat. Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z logopedią i terapią pedagogiczną. Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej.


mgr Katarzyna Wadowska

Staż pracy z dziećmi . Absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki społeczno - opiekuńczej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pełna energii i ciekawych pomysłów na wspólną zabawę.


mgr Edyta Haber

Ukończone studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku politologia. Aktualnie kończy studia z wychowania przedszkolnego z przygotowanie pedagogicznym na Akademii Ignatianum w Krakowie. W pracy zawodowej stara się zarażać dzieci pozytywną energią oraz pomaga im poznać i zrozumieć otaczający świat. Na co dzień kieruję się myślą Janusza Korczaka ,, Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz. Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może - pomóż".


mgr Ksenia Goły

Staż pracy jako nauczyciel 6 lat. Ukończone studia magisterskie na Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym w Kielcach na kierunku filologia polska, studia podyplomowe na Wszechnicy Świętokrzyskiej na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz metodykę nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej. Uprawnienia do prowadzenia zajęć z kodowania dla najmłodszych.


mgr Angelika Węgrzyn

Staż pracy jako nauczyciel 4 lata. Ukończone studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia licencjackie ukończone na kierunku pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym. Dodatkowe zainteresowania fotografia dziecięca.


mgr Aneta Grabowska

Staż pracy jako nauczyciel 3 lata. Studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku biologia ze specjalnością nauczycielską oraz biologią eksperymentalną i środowiskową, również na UP ukończony kierunek pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.


mgr Magdalena Latosińska

Staż pracy jako nauczyciel 2 lata. Studia licencjackie Pedagogika, specjalność promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień, w trakcie studia magisterskie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, specjalność nauczycielska. Studia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.


mgr Klaudia Krzyworzeka

Staż pracy jako nauczyciel 4 lata. Studia licencjackie oraz magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna , specjalność : nauczycielska - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.


mgr Mariola Gąciarz

Staż pracy jako nauczyciel 4 lata. Wykształcenie : licencjat pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz magister pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną – Akademia Ignatianum w Krakowie. Studia podyplomowe zarządzanie oświatą.


mgr Malwina Chronowska

Staż pracy jako nauczyciel 2 lata. Studia wyższe jednolite magisterskie, kierunek filologia polska, spec. nauczycielska na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, studia podyplomowe Edukacja wczesnoszkolna z elementami logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.


mgr Katarzyna Poręba

Staż pracy jako nauczyciel 7 lat. Wykształcenie: studia licencjackie i magisterskie z pedagogiki resocjalizacyjnej oraz studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Akademii Ignatianum w Krakowie.


mgr Klaudia Winsztal

Staż pracy jako nauczyciel 4 lata. Studia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie Wykształcenie: pedagogika społeczno-opiekuńcza z pedagogika szkolna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.


przejdź do góry...

Samorządowe Przedszkole AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA. Wysiołek Luborzycki 160b, 32-010 Kocmyrzów- Luborzyca tel. 12 387 10 42

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji