o Nas


Przedszkole Samorządowe Akademia Przedszkolaka

Od dnia 03.09.2018 r rozpoczęło swoją działalność Przedszkole samorządowe AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA w Wysiołku Luborzyckim. Nasze Przedszkole to miejsce pełne dziecięcego śmiechu i radości. Placówka usytuowana jest na wzgórzu, w budynku byłej Szkoły Podstawowej, blisko głównej trasy wiodącej do Krakowa. Lokalizacja oraz łatwość dojazdu sprawia, że przedszkole zaczyna cieszyć się rosnącą popularnością wśród mieszkańców gminy, na terenie której, prężnie powstają kolejne domy jednorodzinne.

W sąsiedztwie przedszkola znajduje się Szkoła Podstawowa, a na parterze budynku powstał Samorządowy żłobek "Małe Misie" z którym przedszkole ściśle współpracuje organizując wspólne uroczystości i zajęcia dla dzieci. Jest to więc duży kompleks szkolny w którym dziecko może zostać objęte opieką od żłobka aż do ukończenia szkoły podstawowej, dzięki czemu nikt nie będzie się tu czuł anonimowo. Każde dziecko zostanie dobrze poznane i otoczone opieką

Budynek przedszkolny otoczony jest zielenią. Do dyspozycji przedszkolaków są dwa place zabaw, wyposażone w różnorodny sprzęt ogrodowy. Planowana jest również rozbudowa placu zabaw i doposażenie istniejących placów w nowe sprzęty ogrodowe.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 - 17:00 i może zapewnić miejsce dla 250 dzieci, którym stwarza doskonałe warunki pobytu i zabawy w estetycznie urządzonych dziesięciu salach dydaktycznych. W każdej z grup przebywa do 25 dzieci w zbliżonym wieku. Sale wyposażone są w różnego rodzaju nowoczesne zabawki edukacyjne, liczne pomoce, różnorodne kąciki zabaw dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Przedszkole dysponuje także salą do zabaw taneczno - ruchowych, w której odbywają się zajęcia rytmiczne, oraz gimnastyka z możliwością skorzystania przez dzieci z " mini siłowni". To wszystko sprawia, że zostaje zaspokojona potrzeba swobodnej i bezpiecznej zabawy.

Przedszkole jako placówka opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczna będzie kładła duży nacisk na współpracę ze środowiskiem. Na terenie przedszkola organizowane będą spotkania integrujące dzieci i środowisko rodzinne dziecka . Integracji tej służyć będzie organizacja uroczystości, warsztatów oraz pikniku rodzinnego.
Na terenie placówki działa także Rada Rodziców, która jest wsparciem dla wszystkich podejmowanych przez przedszkole działań, oferując pomoc przy ich organizacji, jak również wspierając te działania finansowo.
W przedszkolu, wraz z dyrektorem zatrudnionych jest dziewiętnastu nauczycieli oraz czternastu pracowników obsługi i administracji. Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Nauczyciele ustawicznie doskonalą się uczestnicząc w różnorodnych formach dokształcania szkoleniach, warsztatach, kursach, co sprzyja osiąganiu dobrych wyników w pracy z dziećmi.

Nauczyciele prowadząc prace dydaktyczno -wychowawczo - opiekuńczą są odpowiedzialni za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonej im opiece dzieci. Sprawując opiekę nad dziećmi dostosowują metody i sposób oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, zatem każde dziecko otoczone jest życzliwą, fachową opieką nauczycieli i pracowników Przedszkola.


przejdź do góry...

Samorządowe Przedszkole AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA. Wysiołek Luborzycki 160b, 32-010 Kocmyrzów- Luborzyca tel. 12 387 10 42

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji