Aktualności


Informacje dotyczące projektu unijnego.

2020-02-05

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich


"Akademia Przedszkolaka"
numer projektu RPMP.10.01.01-12-0103/19


Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 150 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu Samorządowym "Akademia Przedszkolaka" w okresie od 01.07.2018 r. do 30.09.2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 338 262,23 zł
Całkowita wartość projektu: 2 752 613, 00 zł

Grupa docelowa:

150 dzieci i 10 nauczycielek z Przedszkola Samorządowego „Akademia Przedszkolaka”

Główne zadania:

-utworzenie nowego przedszkola „Akademia Przedszkolaka” a w nim 150 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym wyposażenie ich w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki.

-rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia dla dzieci w tym: specjalistyczne zajęcia logopedyczne gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: język angielski, zajęcia matematyczno-przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia „mały konstruktor” czyli budowa robotów i ich programowanie z dedykowanych klocków.

- zapewnienie warunków funkcjonowania 6 nowo utworzonych oddziałów przedszkola poprzez adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne, szatnię oraz łazienkę dla dzieci, doposażenie placu zabaw.

Doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania TiK oraz metody eksperymentu i robotyki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Główne rezultaty:

- 150 nowo utworzonych miejsc w przedszkolu
- 1 przedszkole doposażone w sprzęt TIK, pomoce dydaktyczne, zabawki 150dzieci objętych wsparciem w postaci zajęć dodatkowych 10 nauczycielek przedszkola, którzy podniosą swoje kompetencje.

Dołączone pliki:

Drugi tydzień ferii w przedszkolu.

2020-02-03

Szanowni Państwo!


Informujemy, iż od dnia 27 stycznia 2020 roku, drzwi przedszkola będą otwierane wyłącznie poprzez wybieranie przycisku przypisanego do odpowiedniej grupy.

W okresie ferii pracują tylko określone grupy. W związku z tym, prosimy o zapoznanie się z poniższym planem łączenia grup, a następnie wybieranie odpowiedniego przycisku określającego grupę, w której znajduje się Państwa dziecko.

Jednocześnie informujemy, że w związku z chorobami panującymi wśród dzieci oraz pracowników, a więc w związku z niższą frekwencją oraz brakami kadrowymi, czas pracy przedszkola w dniach 6-7 lutego (czwartek, piątek) zostaje skrócony i przedszkole będzie czynne od godziny 7.00 do 16.30.

PLAN ŁĄCZEŃ W CZASIE FERII ZIMOWYCH 2020

II tydzień ferii zimowych – 3-7 lutego 2020 roku

DELFINKI/BIEDRONKI - 6.30-17.00, grupa zbiorcza na górnym poziomie, dzieci schodzą się do sali grupy „Delfinki” . (W dniach 6-7 luty przedszkole czynne w godzinach 7.00-16.30)
NIEDŹWIADKI/MOTYLKI/ZERÓWKA– 8.00-15.00 – dzieci schodzą się do sali grupy „Niedźwiadki”.
KRÓLICZKI/ ŻABKI/PSZCZÓŁKI- 8.00-16.30, grupa zbiorcza na dolnym poziomie, dzieci schodzą się do sali grupy „Króliczki”.
LISKI/ SÓWKI – 8.00-16.00, dzieci schodzą się do sali grupy „Liski”.

1% podatku dla przedszkola!

2020-02-03

Bal karnawałowy w przedszkolu.

2020-01-30


Wycieczka do Multikina.

2020-01-24

Parking

2020-01-22

Szanowni Państwo!

Ze względu z planowanym przedstawieniem z okazji Dnia Babci i Dziadka w dniu jutrzejszym tj. 23.01.2020 (czwartek) uprzejmie prosimy o nie zajmowanie miejsc parkingowych pod szkołą podstawową i na górnym parkingu pod przedszkolem.
Do Państwa dyspozycji pozostają : dolny parking pod przedszkolem, pętla autobusowa i parking pod kościołem.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Dyżur feryjny 2020 r.

2020-01-21

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż od 27 stycznia 2020 r. do 7 lutego 2020 r. włącznie, przedszkole będzie pełnić dyżur.W tych dniach praca będzie odbywać się w grupach łączonych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższym podziałem grup.

I tydzień ferii zimowych – 27-31 stycznia 2020 roku

- DELFINKI - 6.30-17.00, grupa zbiorcza na górnym poziomie.
- NIEDŹWIADKI/ ZERÓWKA – 8.00-15.00 – dzieci schodzą się do sali grupy „Niedźwiadki”.
- KRÓLICZKI/ ŻABKI - 7.00-15.30, grupa zbiorcza na dolnym poziomie, dzieci schodzą się do sali grupy „Króliczki”.
- PSZCZÓŁKI – 8.00-16.30, po godzinie 15.30 dzieci z „Króliczków” i „Żabek” łączą się z „Pszczółkami”.
- LISKI/ SÓWKI – 8.00-16.00, dzieci schodzą się do sali grupy „Sówki”.
- MOTYLKI/BIEDRONKI – 7.00-16.00 – dzieci schodzą się do sali grupy „Motylki”.


II tydzień ferii zimowych – 3-7 lutego 2020 roku

- DELFINKI/ZERÓWKA- 6.30-17.00, grupa zbiorcza na górnym poziomie, dzieci schodzą się do sali grupy „Delfinki”
- NIEDŹWIADKI/MOTYLKI – 8.00-15.00 – dzieci schodzą się do sali grupy „Niedźwiadki”.
- KRÓLICZKI/ ŻABKI - 7.00-15.30, grupa zbiorcza na dolnym poziomie, dzieci schodzą się do sali grupy „Króliczki”.
- PSZCZÓŁKI – 8.00-16.30, po godzinie 15.30 dzieci z „Króliczków” i „Żabek” łączą się z „Pszczółkami”.
- LISKI/ SÓWKI – 8.00-16.00, dzieci schodzą się do sali grupy „Sówki”.
- BIEDRONKI – 7.00-15.00 – dzieci schodzą się do sali grupy „Biedronki”.

Sekretariat w Przedszkolu !!!

2020-01-19

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w celu usprawnienia pracy przedszkola, od poniedziałku 20 stycznia 2020 roku, będzie funkcjonował sekretariat. Na chwilę obecną, będzie się on znajdował w gabinecie dyrektora, na dolnym poziomie budynku.

W związku z powyższym, aby osobiście zgłosić nieobecność dziecka w przedszkolu, należy to uczynić w sekretariacie. Natomiast procedura telefonicznego zgłaszania nieobecności dziecka pozostaje bez zmian.

Podziękowania.

2020-01-19

Przypominamy, że jutro mija termin płatności za wycieczkę. Wycieczka organizowana jest dla 4, 5 i 6 latków.

2020-01-09

Stawki żywieniowe na rok 2020.

2019-12-30

SZANOWNI PAŃSTWO


Informujemy, że z dniem 02.01.2020 r. ulegają zmianie stawki za żywienie dzieci w przedszkolu. Zmiana cen jest związana z wynikami postępowania - zamówienie publiczne na usługi społeczne ( wzrost cen – 0, 80 groszy).

Nowe stawki:

Śniadanie - 2 zł

Obiad – 6,80 zł

Podwieczorek – 2 zł

Wyżywienie dzienne – 10,80 zł.

Wyniki postępowania przetargowego.

2019-12-30

Samorządowe Przedszkole AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA, Wysiołek Luborzycki 160b, 32-010 Luborzyca zgodnie z art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 2018, poz. 1986), informuje, że dnia 30.12.2019 r. o godz. 10:30 otworzono oferty złożone w postępowaniu o zamówienie publiczne na usługi społeczne.

Przedmiot zamówienia:

„Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Przedszkola Samorządowego „Akademia Przedszkolaka” w Wysiołku Luborzyckim w 2020 roku, w dniach w których pracuje przedszkole”.

Wyniki ogłoszone są w załączniku.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu.

  2019-12-22

  Dyżur Świąteczny !!!

  2019-12-19

  Szanowni Państwo!
  Informujemy, iż od 23 grudnia 2019 r. do 3 stycznia 2020 r. włącznie, przedszkole będzie pełnić dyżur. W tych dniach praca będzie odbywać się w grupach łączonych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższym podziałem grup.

  23 grudnia 2019 roku (PONIEDZIAŁEK)


  1. NIEDŹWIADKI/ DELFINKI/ ZERÓWKA– 6.30-17.00, grupa zbiorcza na górnym poziomie, dzieci schodzą się do sali grupy „Niedźwiadki”.
  2. KRÓLICZKI/ ŻABKI/ PSZCZÓŁKI/ LISKI - 7.00-16.30, grupa zbiorcza na dolnym poziomie, dzieci schodzą się do sali grupy „Żabki”.
  3.MOTYLKI/ SÓWKI/ BIEDRONKI- 7.30-15.30, dzieci schodzą się do sali grupy „Sówki”.

  27 grudnia 2019 roku (PIĄTEK)


  1. NIEDŹWIADKI/ DELFINKI/ ZERÓWKA / KRÓLICZKI/ ŻABKI/ PSZCZÓŁKI/ LISKI / MOTYLKI/ SÓWKI/ BIEDRONKI – 6.30-17.00, dzieci z wszystkich grup schodzą się do sali grupy „Pszczółki”.

  30 grudnia 2019 roku (PONIEDZIAŁEK)


  1. NIEDŹWIADKI/ DELFINKI/ ZERÓWKA/ MOTYLKI/ BIEDRONKI - 6.30-17.00, grupa zbiorcza na górnym poziomie, dzieci schodzą się do sali grupy „Niedźwiadki”.
  2. KRÓLICZKI/ ŻABKI/ PSZCZÓŁKI/ LISKI/ SÓWKI - 7.30-16.30, grupa zbiorcza na dolnym dzieci schodzą się do sali grupy „Pszczółki”.

  31 grudnia 2019 roku (WTOREK)


  1. NIEDŹWIADKI/ DELFINKI/ ZERÓWKA/ MOTYLKI/ BIEDRONKI - 6.30-17.00, grupa zbiorcza na górnym poziomie, dzieci schodzą się do sali grupy „Niedźwiadki”.
  2. KRÓLICZKI/ ŻABKI/ PSZCZÓŁKI/ LISKI/ SÓWKI - 7.30-16.30, grupa zbiorcza na dolnym poziomie, dzieci schodzą się do sali grupy „Pszczółki”.

  2 stycznia 2020 roku (CZWARTEK) i 3 stycznia 2020 roku (PIĄTEK)


  1. DELFINKI/ ZERÓWKA - 6.30-17.00, grupa zbiorcza na górnym poziomie, dzieci schodzą się do sali grupy „Delfinki”.
  2. KRÓLICZKI/ ŻABKI/ PSZCZÓŁKI - 7.00-16.30, grupa zbiorcza na dolnym poziomie, dzieci schodzą się do sali grupy „Pszczółki”.
  3. BIEDRONKI/ NIEDŹWIADKI - 8.00-15.00, dzieci schodzą się do sali grupy „Niedźwiadki”.
  4. LISKI/ SÓWKI/ MOTYLKI - 8.00-16.00 - dzieci schodzą się do sali grupy „Sówki”.

  POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE.

  2019-12-19

  Dyrektor Samorządowego Przedszkola AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA w Wysiołku Luborzyckim zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert na catering dla 246 dzieci – śniadanie, obiad dwudaniowy z kompotem, podwieczorek.

  Zapraszamy do składania ofert do 30 grudnia 2019r.

  W siedzibie Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie – Luborzycy,

  Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca.

  Dołączone pliki:

  Świąteczne życzenia!!!

  2019-12-18

  Parking.

  2019-12-17

  Ogłoszenie o dyżurze między świętami!

  2019-12-16

  Podziękowania.

  2019-12-14


  Dyżur Świąteczny !!!

  2019-12-05


  Jasełka w naszym Przedszkolu.

  2019-11-28

  Spotkanie ze Świętym Mikołajem.

  2019-11-28


  Kto Ty jesteś? Polak mały.

  2019-11-20

  Dnia 14.11.2019 r. o godz. 15:30 odbyło się w przedszkolu uroczyste przedstawienie z okazji Święta Niepodległości. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym Gościom za przybycie, a Rodzicom za okazaną pomoc przy organizacji tej uroczystości.


  Usterka telefonu!

  2019-11-15

  Szanowni Państwo ,
  Ze względu na usterkę sieci telefonicznej w przedszkolu, która będzie wymagała dłuższej naprawy, bardzo prosimy o zgłaszanie nieobecności dzieci na adres mailowy: akademia.przedszkolaka@outlook.com.

  za utrudnienia przepraszamy.

  Ogłoszenie !!!

  2019-11-13

  Program edukacyjny ,, Polska - moja Ojczyzna"

  2019-11-12

  Nasze przedszkolaki już po raz drugi brały udział w prelekcji edukacyjnej dotyczącej Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Dzieci wysłuchały bardzo ciekawej opowieści o losach naszej Ojczyzny, a następnie każdy uczestnik mógł sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie w mundurze legionisty.

  Podziękowania !!!

  2019-11-11

  Spotkanie z ekodoradcą.

  2019-11-11


  Akcja ,,Szkoła Pamięta".

  2019-10-27

  Nasze przedszkole w ostatni piątek 25.10.2019 r brało udział w akcji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji ,,Szkoła Pamięta". Przedszkolaki odwiedziły groby nieznanych żołnierzy oraz osób zasłużonych dla społeczności lokalnej na cmentarzu parafialnym w Luborzycy. #SzkołaPamięta

  Kultywowanie pamięci o bohaterach wojennych.

  2019-10-23

  Szanowni Państwo Rodzice oraz Pracownicy Przedszkola Samorządowego „Akademia Przedszkolaka” i Samorządowego Żłobka „Małe Misie” w Wysiołku Luborzyckim

  2019-10-17

  W związku z uroczystym otwarciem boiska sportowego w Luborzycy w dniu 21 października 2019 r. (poniedziałek), parking znajdujący się na dolnym poziomie będzie wyłączony z ruchu. Za niedogodności przepraszamy.

  Dyrektor Przedszkola Samorządowego
  ,, Akademia przedszkolaka"
  mgr Katarzyna Gaudyn

  Dyrektor Samorządowego Żłobka
  ,, Małe Misie"
  Justyna Łakomy

  Zapraszamy chętne dzieci na zajęcia z ZUMBY !!!

  2019-10-06

  Warsztaty ,, Kuchnia Molekularna".

  2019-09-29

  Zapraszamy do zapisywania dzieci na warsztaty. Prosimy o zgłaszanie dzieci do 3.10.2019 r tj. czwartek. Zapisy u Pań Nauczycielek.

  Zapraszamy do konkursu !!!!

  2019-09-16

  Zapraszamy wszystkie chętne przedszkolaki wraz z rodzicami do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Wszystkie szczegóły dotyczące przebiegu konkursu mogą Państwo odnaleźć pod tym adresem http://www.regal.webd.pl/n,opis-projektu-moja-najcenniejsza-pamiatka.
  Zapraszamy !!


  Jak załatwić sprawę.

  2019-09-11


  Sesja zdjęciowa 1 października .

  2019-09-09

  Projekt !!

  2019-09-04


  2019-08-27

  Rady dla rodziców, którzy chcą ułatwić swemu dziecku start w przedszkolu:


  • w początkowym okresie dobrze jest odbierać dziecko wcześniej – tuż po podwieczorku, ponieważ trzylatek ma inne poczucie czasu i okres przebywania poza domem wydaje mu się bardzo długi;
  • nie mówimy dziecku, że przyjdziemy po nie wcześniej, kiedy to jest niemożliwe, ponieważ będzie nieszczęśliwe, nie składamy obietnic, których nie możemy spełnić;
  • nigdy nie straszymy dziecka przedszkolem;
  • stosujemy w przedszkolu krótkie pożegnanie; kiedy je przedłużamy, dzieci cierpią dłużej;
  • pozwalamy dziecku zabrać cząstkę domu do przedszkola (np. przytulankę )
  • wdrażamy dziecko do przestrzegania umów i zasad;
  • przyzwyczajamy do samoobsługi, pozwalamy dziecku samemu załatwić potrzeby fizjologiczne, myć ręce, ubierać się;
  • przygotowujemy dziecku wygodny strój do samodzielnego ubierania się, który można pobrudzić pastelami czy farbami;
  • nie okazujemy dziecku własnych rozterek zostawiając je w przedszkolu, przekazujemy mu wtedy swoje lęki;
  • nie przekupujemy dziecka, to uczy malucha niewłaściwych zachowań i przyzwyczajeń;
  • niech codzienną nagrodą za „grzeczne” pożegnanie będzie wspólnie spędzony czas na zabawie;
  • od progu nie przepytujemy malucha „co było w przedszkolu”, dajemy mu czas, aby odpoczął i sam chciał podzielić się swoimi przeżyciami;
  • wszelkie trudności i zmiany zachowania dziecka zgłaszamy wychowawczyni – ona spędza z nim najwięcej czasu i może o tym powiedzieć coś więcej;
  • w ramach zachęcania dziecka do przedszkola nie obiecujemy rzeczy, których nauczycielki nie są w stanie spełnić;
  • dajemy dziecku i sobie czas na przyzwyczajenie się do nowej sytuacji;
  • w domu kształtujemy pozytywny obraz przedszkola;
  • pozostawiaj dziecko w przedszkolu mając przeświadczenie, że ma tu najlepszą opiekę zapewnioną przez doświadczoną i kreatywną kadrę pedagogiczną;
  • zanim dziecko rozpocznie edukację przedszkolną dostarczamy mu informacji dotyczących placówki – odwiedzamy ją i spacerujemy w jej pobliżu, dostosowujemy rytm dnia, itp.

  Druk upoważnienia do odbioru dziecka.

  2019-08-27

  W załączniku przesyłamy druk upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola.

  Dołączone pliki:

  PIERWSZE ZEBRANIA Z RODZICAMI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 ODBĘDĄ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

  2019-08-27

  03.09.2019 r., godzina 16.00

  Zebranie z Wychowawcą dla Rodziców dzieci uczęszczających do grup: Żabki, Króliczki i Pszczółki (dolny poziom). Każda grupa w swojej sali.

  04.09.2019 r., godzina 17:00

  Zebranie z Wychowawcą dla Rodziców dzieci uczęszczających do grup: Liski, Sówki i Motylki (górny poziom). Każda grupa w swojej sali.

  05.09.2019 r., godzina 17:00

  Zebranie z Wychowawcą dla Rodziców dzieci uczęszczających do grup: Biedronki, Delfinki, Niedźwiadki i Zerówka (górny poziom). Każda grupa w swojej sali.

  2019-08-27

  Informacja o przedszkolu


  Przedszkole zaprasza od 6:30 do 17:00. Od 6:30 do 7:00 na piętrze budynku funkcjonuje sala zbiorcza (Delfinki) dla dzieci przychodzących do przedszkola przed godziną 7:00.
  Od godziny 7:00 na parterze czynna jest sala zbiorcza (Króliczki) dla dzieci młodszych (2,5-3-letnich).

  Poniżej zamieszczamy godziny pracy w poszczególnych grupach:
  Dolny poziom:
  ŻABKI (2,5 latki) – 8:00-15:00
  KRÓLICZKI (3 latki) – 7:00-15:30
  PSZCZÓŁKI (3 latki) – 8:00-16:30

  Górny poziom:
  LISKI (3 latki) – 8:00-16:00
  SÓWKI (4 latki) – 8:00-15:00
  MOTYLKI (4 latki) – 8:00-15:00
  BIEDRONKI (4 latki) – 7:00-16:00
  NIEDŹWIADKI (5 latki) – 8:00-15:00
  DELFINKI (5 latki) – 6:30-17:00
  ZERÓWKA (6 latki) – 8:00-15:00

  Zapraszamy wszystkie dzieci do przedszkola w dniu 02.09.2019 r.

  W przedszkolu ze względu na specyfikę pracy z dziećmi w wieku 3 - 6 lat nie ma oficjalnej inauguracji roku szkolnego. W tym dniu dzieci schodzą się do przedszkola w godzinach 6:30 - 9:00 do swoich sal. Informacje na temat grupy, do której uczęszczać będzie Państwa dziecko znajdują się na tablicy ogłoszeniowej w głównym korytarzu na dolnym poziomie (po prawej stronie).

  POSIŁKI
  Nasze przedszkole umożliwia korzystanie każdemu dziecku z trzech posiłków w ciągu dziennego pobytu dziecka w przedszkolu.

  Śniadanie podawane jest o godz. 8:30
  Obiad - 11:30
  Podwieczorek - 14:30

  Przypominamy o konieczności zgłaszania nieobecności dziecka w przedszkolu!

  Prosimy zgłaszać nieobecność dziecka na posiłku telefonicznie, wybierając numer wewnętrzny do kuchni znajdującej się na górnym poziomie (nr tel. 12 387 10 42, nr wewnętrzny 1, 4).

  NIEOBECNOŚCI NA POSIŁKACH NIE ZGŁASZAMY U NAUCZYCIELI !

  Dłuższą nieobecność (np. w przypadku choroby zgłaszamy od... - do...) po okresie zgłoszenia automatycznie zaczynamy zamawiać i naliczać żywienie dla Państwa dzieci. Jeżeli zmienia się termin powrotu dziecka do przedszkola (skrócenie lub wydłużenie) również prosimy o taką informację.
  W związku z tym, że śniadanie jest przygotowywane od bardzo wczesnych godzin porannych - nieobecność lub powrót dziecka po chorobie na śniadanie zgłaszamy dzień wcześniej od godziny 7:00 do godz.15:30.

  Kwestię obecności/lub nie, na obiedzie i podwieczorku zgłaszamy w danym dniu do godziny 9:00. Jeżeli do tej godziny nie ma zgłoszenia o nieobecności dziecka – naliczamy opłaty za posiłki zgodnie z deklaracją zawartą w umowie.

  Firma świadcząca usługi w zakresie żywienia rozpoczyna pracę od 5:00, dlatego tak istotne jest punktualne zgłaszanie przez Państwa ilości zamawianych posiłków!!!

  Aby ułatwić dziecku adaptację w początkowym okresie, dobrze jest pozostawiać dziecko w przedszkolu krócej (do obiadu), stopniowo wydłużając jego czas pobytu - ponieważ trzylatek ma inne poczucie czasu i okres przebywania poza domem wydaje mu się bardzo długi.

  Dni adaptacyjnie dla nowych dzieci.

  2019-08-22

  Zebrania z rodzicami we wrześniu.

  2019-08-22

  Adaptacja dzieci w przedszkolu. Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

  2019-08-22


  Wyprawka Przedszkolaka na rok szkolny 2019/2020.

  2019-08-22

  Festyn!!!

  2019-05-27

  Szanowni Państwo!

  Informujemy, że na dzień dzisiejszy festyn odbędzie się pod Centrum Kultury i Promocji w Baranówce.

  Jednak jeżeli okaże się w piątek rano, że pogoda nam nie będzie sprzyjała festyn zostanie przeniesiony do przedszkola. Informacja o tym pojawi się na fb. Bardzo prosimy o sprawdzanie naszego profilu oraz strony internetowej.

  INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 6 -LETNICH

  2019-05-12

  SZANOWNI PAŃSTWO!


  Zgodnie z oczekiwaniami rodziców oraz decyzją Organu Prowadzącego z dnia 26.04.2019r utworzony zostaje z dniem 01.09.2019r dodatkowy oddział dla dzieci 6 - letnich odrzuconych w I etapie rekrutacji.

  Wspomniana grupa dzieci 6 -letnich ze względu na brak wolnych sal odbywać będzie roczne przygotowanie przedszkolne na sali jadalnianej przedszkola, która dostosowana będzie do potrzeb dzieci. Nie można wykluczyć jednak sytuacji, w których dzieci będą musiały wymienić się salą z inną grupą (np. w momencie organizowania teatrzyków, spotkania z policjantem, zajęć umuzykalniających itp.)

  Nie mniej jednak Dyrektor jak i Grono Pedagogiczne Przedszkola dołożą wszelkich starań aby proces dydaktyczno - wychowawczy przeprowadzony został prawidłowo.

  Z poważaniem:
  Dyrektor i Grono Pedagogiczne Przedszkola

  Sprawozdanie finansowe.

  2019-05-07

  Sprawozdania finansowe Przedszkola Samorządowego AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA za 2018 rok zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy.

  https://bip.malopolska.pl/czekocmyrzowluborzyca,m,320801,2018.html

  Dyżur Przedszkola !

  2019-04-25


  Dyżur Wielkanocny w Przedszkolu.

  2019-04-15

  Rekrutacja - podpisywanie umów.

  2019-04-15


  REKRUTACJA NA ROK SZKOKLNY 2019/2020

  2019-03-03

  Dyżur

  2019-02-25

  Rekrutacja !!

  2019-02-10

  Rozliczenie PIT-ów

  2019-02-03

  Drodzy Rodzice!

  Informujemy, że na stronie internetowej Stowarzyszenia Pomocy Szkole ,,Małopolska", znajduje się do pobrania DARMOWY program do rozliczenia PIT -ów za 2018 rok podatkowy e-pity.

  Program automatycznie obliczy 1% podatku i wpisze numer KRS Stowarzyszenia. Przy przekazywaniu 1 % należy pamiętać o wskazaniu celu szczegółowego:

  CEL SZCZEGÓŁOWY : Przedszkole Wysiołek Luborzycki
  KRS : 0000052078

  Wersja do instalacji plik exe : :

  https://download.e-pity.pl/down/setup_e-pity2018-opp-0000052078.exe

  Wersja on line pod linkiem https:

  https://www.e-pity.pl/pity-2018/program-online-epity-2019-KRS-0000052078

  Wszystkim zaangażowanym Rodzicom i Przyjaciołom Przedszkola serdecznie dziękujemy.

  Konkurs rodzinny !!!

  2019-02-03


  Dyżur przedszkola w okresie ferii.

  2019-01-13

  Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu

  2019-01-07

  Zajęcia z dogoterapii w styczniu 2019 r.

  2018-12-30

  Najbliższe zajęcia z dogoterapii odbędą się 7 stycznia 2019 r.

  Dyżur po świętach Bożego Narodzenia

  2018-12-27

  RODO

  2018-12-13

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

  Dołączone pliki:

  Mikołajki w przedszkolu.

  2018-12-04

  Dnia 10.12.2018 roku (poniedziałek) nasze przedszkole odwiedzi Święty Mikołaj.


  W tym dniu odbędzie się teatrzyk pt. „Bałwankowe Święta”.
  Grupy: Liski, Sówki i Motylki o godz. 9:15.
  Grupy:Tygryski, Niedźwiadki, Króliczki i Żabki o godz. 10:30
  Po przedstawieniu dzieci otrzymają prezenty od Mikołaja.

  Śniadanie w tym dniu będzie o 8:20, obiad o 12:00.

  Warsztaty Majsterkowania

  2018-12-04

  Warsztaty z majsterkowania odbędą się w najbliższy piątek tj. 7 grudnia o godzinie 15.15 .

  Zaproszenie na uroczystość z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości Polski.

  2018-10-24

  Przedszkolaki, Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim serdecznie zapraszają Rodziców dzieci uczęszczających do grup: Niedźwiadki, Króliczki
  i Żabki na uroczystość z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości Polski, przygotowaną przez nasze czteroletnie i pięcioletnie Przedszkolaki.

  Po występie, wszystkich Gości zapraszamy na słodki poczęstunek.

  Uroczystość odbędzie się dnia 8 listopada 2018 roku o godz. 10.00.

  Dołączone pliki:

  PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

  2018-10-23

  „Mamo, Tato! Jestem Przedszkolakiem”

  Serdecznie zapraszamy na uroczystość Pasowania na Przedszkolaka w grupach:

  „Liski” – czwartek 25 października o godz. 10:00
  „Sówki” – piątek 26 października o godz. 10:00
  „Motylki” – piątek 26 października o godzi. 10:00

  Uroczystość będzie miała charakter zajęć otwartych połączonych z poczęstunkiem.

  Serdecznie zapraszamy !!!

  Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

  2018-10-14

  Od 17.10 rozpoczynają się w naszym przedszkolu zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Bardzo prosimy rodziców dzieci z grupy TYGRYSKÓW, MOTYLKÓW, NIEDŹWIADKÓW, ŻABEK I KRÓLICZKÓW o przyniesienie strojów gimnastycznych
  ( krótkie spodenki i koszulka) oraz zostawienie ich w szafkach w szatni. Zajęcia będą się odbywać co tydzień. Podział na grupy:
  ŚRODA :
  10:30-10:45 - zabawy ruchowe w grupie Lisków
  10:45-11:00 - zabawy ruchowe w grupie Sówek
  11:00 - 11:30 - Tygryski ( dzieci przebierają się w stroje)

  CZWARTEK (dzieci przebierają się w stroje):
  9:30-10:00 - Grupa Niedźwiadków
  10:00-10:30 - Grupa Króliczków
  10:30-11:00 - Grupa Żabki
  11:00-11:30 - Grupa Motylków

  KONKURS RODZINNY NAJPIĘKNIEJSZA DYNIA

  2018-10-14

  Przedszkole Samorządowe "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim zaprasza przedszkolaków wraz z rodzicami do udziału w konkursie na najciekawiej oraz najzabawniej ozdobioną dynię.
  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu, które dostępne są w załączniku.

  Dołączone pliki:

  UWAGA RODZICE!!!

  2018-10-03

  Przypominamy o konieczności zgłaszania nieobecności dziecka w przedszkolu!!

  Dłuższą nieobecność (np. w przypadku choroby zgłaszamy od... - do...) po okresie zgłoszenia automatycznie zaczynamy zamawiać i naliczać żywienie dla Państwa dzieci. Jeżeli zmienia się termin powrotu dziecka do przedszkola ( skrócenie lub wydłużenie) również prosimy o taką informację.
  W związku z tym, że śniadanie jest przygotowywane od bardzo wczesnych godzin porannych - nieobecność lub powrót dziecka po chorobie na śniadanie zgłaszamy dzień wcześniej do godz. 15:30!!

  Kwestię obecności / lub nie, na obiedzie i podwieczorku zgłaszamy w danym dniu do godz 9:00. Jeżeli do tej godziny nie ma zgłoszenia o nieobecności dziecka - liczymy Państwa dziecko na zdeklarowane w umowie posiłki.

  Firma świadcząca usługi w zakresie żywienia rozpoczyna gotowanie obiadu już od godz. 7:00, dlatego tak istotne jest punktualne zgłaszanie przez przedszkole ilości zamawianych obiadów!!!

  Dziękujemy.

  Zajęcia z DOGOTERAPII

  2018-10-02

  Zajęcia z dogoterapii będą się odbywać w 3 wtorek każdego miesiąca czyli: 16.10; 20.11; 18.12; 15.01; 19.02; 19.03; 16.04 i 21.05. Zastrzegamy jednak, że terminy zajęć mogą ulec zmianie. Prosimy rodziców, którzy jeszcze nie zapłacili za zajęcia o jak najszybsze uregulowanie zaległości.
  Zajęcia będą odbywać się od godziny 9 do godz 13:30. Podział na poszczególne grupy:
  9:00 - 9:30 - maluchy żłobek
  9:30 - 10:00 - starszaki żłobek
  10:00 - 10:30 - Sówki i Liski
  10:30 - 11:00 - Tygryski
  11:00 - 11:30 - Motylki
  11:30 - 12:00 - przerwa na obiad
  12:00 - 12:30 - Niedźwiadki
  12.30 - 13:00 - Żabki
  13:00 - 13:30 - Króliczki

  zajęcia z MAJSTERKOWANIA

  2018-10-02

  Informujemy, że zajęcia rozpoczynają się w piątek 5.10 od godz 15 do godz 15:45 w sali nr 19 wszystkie grupy wiekowe. Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu ( semestr = 4 zajęcia). Koszt 156 zł za semestr. Prosimy rodziców, którzy zapisali swoje dzieci na te zajęcia o przynoszenie pieniędzy ( wyliczona gotówka w podpisanej kopercie do Pań Nauczycielek).

  SZANOWNI PAŃSTWO !

  2018-09-23

  W związku z pojawieniem się w naszym przedszkolu wirusa bostońskiego oraz grypy żołądkowej, informujemy, że sale zostały zdezynfekowane odpowiednimi środkami.

  Jednocześnie uprzejmie prosimy o obserwowanie swoich pociech.

  ZAJĘCIA DODATKOWE.

  2018-09-23

  Drodzy Rodzice!
  Po przeanalizowaniu udzielonych odpowiedzi w ankietach, informujemy, iż największym Państwa zainteresowaniem cieszyły się takie zajęcia, jak: MAJSTERKOWANIE, ZAJĘCIA TANECZNE oraz JĘZYK ANGIELSKI. Istnieje również możliwość zapisania dziecka na lekcje JĘZYKA FRANCUSKIEGO.

  W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o dokonywanie dobrowolnych deklaracji udziału Państwa pociech w tychże zajęciach. Jednocześnie zaznaczamy, iż ich koszt uzależniony będzie od liczby zapisanych dzieci. Prosimy o dokonanie wyboru zajęć do KOŃCA WRZEŚNIA.

  Listy dzieci są dostępne na tablicach ogłoszeń przed każdą salą.

  Adaptacja w przedszkolu

  2018-08-30

  Pójście do przedszkola to z pewnością niezwykłe przeżycie nie tylko dla samego przyszłego przedszkolaka, ale przede wszystkim jego rodziców i najbliższej rodziny. Warto się zatem przygotować na to ważne wydarzenie. Zachęcamy wszystkich Rodziców do zapoznania się z krótkim artykułem dotyczącym adaptacji.

  Dołączone pliki:

  INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA

  2018-08-28

  Szanowni Rodzice!

  Od 3.09.2018r rozpoczyna swoją działalność "Akademia Przedszkolaka".


  Przedszkole czynne jest w godzinach 6:30 -17:00. Funkcjonują dwie sale zbiorcze dla dzieci przychodzących do przedszkola przed godziną 8:00
  1. Na parterze - dla dzieci młodszych ( 3-letnich)
  2. Na piętrze - dla dzieci starszych (4 - 5 letnich)

  Zapraszamy wszystkie dzieci do przedszkola w dniu 03.09.2018.

  W przedszkolu ze względu na specyfikę pracy z dziećmi w wieku 3 - 6 lat nie ma oficjalnej inauguracji roku szkolnego. W tym dniu dzieci schodzą się do przedszkola w godzinach 6:30 - 9:00 do swoich sal. Informacje nt. grupy w której znajduje się Państwa dziecko można uzyskać osobiście w przedszkolu codziennie w godz. 9:00- 14:00 lub telefonicznie.

  Śniadanie podawane jest o godz. 8:30
  Obiad - 11:30
  Podwieczorek - 14:00

  Aby ułatwić dziecku adaptację w początkowym okresie dobrze jest pozostawiać dziecko w przedszkolu krócej,( do obiadu) stopniowo wydłużając jego czas pobytu - ponieważ trzylatek ma inne poczucie czasu i okres przebywania poza domem wydaje mu się bardzo długi.

  Wyprawka dla dziecka na dzień 03.09.2018r.

  1. Obuwie zmienne na rzepy lub zatrzaski (podpisane).
  2. Mały ręcznik (podpisany markerem lub wyszyte imię).
  3. Zestaw zapasowych ubrań (majteczki, skarpetki, spodnie, bluzka itp.).
  - Wszystko to umieszczone w podpisanym worku gimnastycznym.
  4. Duża paczka chusteczek higienicznych wyciąganych.
  5. Dla dzieci 2,5 letnich kocyk, poduszeczka i prześcieradło z gumką na leżak o wymiarach 132,5 cmx59 w podpisanej materiałowej torbie lub worku gimnastycznym.

  Pozostałe informacje dotyczące organizacji roku przedszkolnego przekazane
  zostaną Państwu na zebraniu,
  które odbędzie się dnia 04.09.2018 (wtorek) o godz. 16:30


  PLAN ZEBRANIA
  1. Organizacja przedszkola.
  2. Rozkład dnia.
  3. Odpłatność za przedszkole, ubezpieczenie dzieci;
  4. Przyprowadzanie i odbiór dziecka z przedszkola.
  5. Wyprawka do przedszkola.
  6. Oferta edukacyjna.
  7. Zwyczaje przedszkola.
  8. Współpraca z rodzicami - wybór Rady Rodziców
  9. Rady na pierwsze dni - Jak ułatwić dziecku adaptację.
  12. Strona internetowa
  13. Pytania rodziców


  logo

  przejdź do góry...

  Samorządowe Przedszkole AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA. Wysiołek Luborzycki 160b, 32-010 Kocmyrzów- Luborzyca tel. 12 387 10 42

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji